نسرین ها را فراموش نکنیم.....
فـــــــردا سه‌شنـــــــبه ۹ آبان ۱۳۹۱ نســـــــرین ســـــــتوده وارد چهاردهمین روز اعتـــــــصاب غــــــذای خــــود خواهـــــــد شـــد.

راستی هموطن ، کودکت در کنارت نشسته است و تکالیف مدرسه اش را انجام می دهد؟!

راستی امشب شام چی دارید؟! فکر کنم بوی خورشت مرغی می آید که ساعتها برای خریدنش در صف بودی!!!

نسرین و نسرین ها را فراموش نکنیم و به فکر چاره باشیم....

شایـــــــد فـــــــردا خیــــــلی دیـــــــر باشد.......

همایون
8 آبان 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر