کتاب (( از دیکتاتوری به دموکراسی)) اثر جین شارپ حتما دانلود و مطالعه کنید .

از دیکتاتوری به دموکراسی
اثر جین شارپ
موسسه آلبرت انیشتینهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر