طاها كريم حسيني مسئول حفا ظت حسينيه خامنه اي بعلت طراحی ترور خامنه ای دستكير شد

 به گزارش خبرگزاری آذربایجان :
طاها كريم حسيني مسول حفاظت حسينيه خامنه اي توسط حفاظت و اطلا عات هنكام ورود به بيت دستكير شد اخبار واصله كواه از اين است كه وي به علت طراحي ترور خامنه اي دستكير شده است . كريم حسيني برادر زاده حسيني نماينده وزارت اطلا عات در بيت رهبري مي باشد نامبرده متولد ١٣٤٨ در شهرستان خمين ده ليليان مي باشد . بدرش از دوستان نزديك بسنديده برادر خميني بوده است در طول جنك طاها حسيني از ناحيه ريه به علت مواد شيميايي در سردشت مجروح شده و بعد از ان به مدت ٧ سال در وزارت اطلاعات و بعد از ان با تاييديه وزارت و حفاظت به بيت رهبري ميرود نامبرده داري ٢ دختر و همسر وي معصومه روزبهاني دختر خاله وحيد حقانيان است .
منبع خبر اعلام نموده است كه طاها كريم حسيني در بازداشتكاه كميل بيت خامنه اي نكهداري ميشود و تمامي نزديكان وي دستكير و به اين بازداشتكاه هدايت شده اند

۱ نظر: