.

گردان پشت ميدان مين رسيد و زمين گير شده بود. چند نفر دل زدند به ميدان مين تا معبر باز كنند. او هم رفت، 15 ساله بود. چند قدم كه رفت، برگشت. يعني ترسيده بود؟! نه .. برگشتنش به خاطر ترس نبود . پوتين هايش را از پا درآورد و به يكي از بچه ها داد و گفت : تازه از گردان گرفتم، از پول مردم زحمت کش است .. حيفه! و سپس پابرهنه رفت ...

راستي 3 هزار ميليارد تومن چند تا پوتين ميشه ؟؟؟
شرم بر شما دزدان  که خون جوانان دلاوری که علیه صدام از میهنشان دفاع کردند را پایمال میکنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر