فیش حقوقی جهرمی مدیر عامل بانک صادرات و سخنگوی سابق شورای نگهبان

چیزی برای گفتن ندارم. خودتان قضاوت کنید،در کشوری که هنوز هستند کلاسهای درسی که در چادر یا طویله روستاها برگزار می شوند، هستند کسانی که از فقر مالی کلیه خود را می فروشند، هستند کسانی که بخاطر سرپناه و یک لقمه نان خود فروشی می کنند، افرادی نیز هستند که در راس حکومت اسلامی ،میلیونها تومان از بیت المال و پول این مردم را آشکارا به جیب می زنند.
فساد مالی و قدرت طلبی و ثروت اندوزی از خصوصیات بارز یک نظام دیکتاتوری است که در حال حاضر در ایران نمود دارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر