اوریانا فالاچی روزنامه نگار برجسته ایتالیائی ، از وینستون  چرچیل سئوال میکند:
آقای نخست وزیر شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست  نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ،  اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سالهاست با  شما در جنگ و ستیز است انجام بدهید ؟
وینستون چرچیل بعد از اندکی تأمل پاسخ می دهد : برای انجام این کار به  دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم . روزنامه  نگار می پرسد . آن دو ابزار چیست ؟
چرچیل پاسخ میدهد : اکثریت  نادان ، و اقلیت  خائن .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
بزرگترین مشکل در کشور ما عدم آگاهی و جهل مزمن است......با آگاهی مردم می توانیم جلوی خیانت اقلیت خائن را به کشور بگیریم....به نظر شما دلیل اینهمه ترس رژیم از رسانه های آزاد و اینترنت آزاد و ماهواره چیست...مطمئن باشید پاشنه آشیل دیکتاتوری جمهوری اسلامی ، همانا آگاهی بخشیدن به مردم است.