مردمان سرزمینم را چه می شود ؟!

                                                         نیک آهنگ کوثر

نمی دانم این درد گنگ چیست؟...درد فقر و درد نداری مردمانم است یا....نه درد بی فرهنگی و نا آگاهی های مردمانی است که به نظاره قتل انسانی می نشینند و .......واقعا نمی دانم چه حسی دارد این تماشا؟!!!.....کاش مردمانم اینهمه سنگ دل نبودند...کاش میشد انسانیت را بار دیگر برای مردمان سرزمینی که هوای مرده تنفس می کنند، معنی کرد .....15000 تماشاگر برای اعدام یک انسان جدا از خطایی که کرده ، کم رقمی نیست...مردمانم را چه می شود؟!   مسخ شدگان.....
بگذارید این مردمان مسخ شده، با بانگ عربی در مقابل بت بزرگشان کرنش کنند و نظاره گر گرفتن یک جان از یک آفریده خرد سال اهورای ایران زمین باشند....ای نفرین شدگان و ای مسخ شدگان....به خود آیید که اگر بیدار نشوید چنین روزهایی برای شما و تک تک عزیزانتان در راه است....


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر