شعری از بانو سیمین بهبهانی به مناسبت حذف نام کوروش از کتاب های درسی تاریخ

هرگزنخواب کورش

دارا جهان ندارد،
سارا زبان ندارد
     بابا ستاره ای در    هفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکید،         البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند،                              آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند،
آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو،
گرز گران ندارد
روز وداع خورشید،          زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان،
نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا،              نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما،
تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها،          بر کام دیگران شد
نادر ز خاک برخیز،
میهن جوان ندارد
دارا ! کجای کاری،         دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند،       دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی،
فریادمان بلند است
اما چه سود،
اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است          این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس،                             شیر ژیان ندارد
کوآن حکیم توسی،
شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما
دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش،          ای مهرآریایی
بی نام تو،وطن نیز
نام و نشان ندارد

۵ نظر:

 1. آنقدر زیباست که نمی دانم چه بگویم

  پاسخحذف
 2. بابا ستاره ای در
  هفت آسمان ندارد!!!
  بیچاره بابا مث من بوده!

  پاسخحذف
 3. علی از شهر شهریار تبریز۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰:۱۲

  زنده باد بانوی شعر ایران

  پاسخحذف
 4. درد دل ایرانیان ازاده

  پاسخحذف