آیا جهـــان صـــدای زنگــــها را می شنــــود؟!با نگاهی به تاریخچه جنگ جهانی دوم وچگونگی توافقات بین قدرتها و طرفین جنگ پس از پایان آن ؛ خواهیم دید که آرامش نسبی موجود در این کره خاکی ، به گونه ای به این توافقات بستگی دارد !
اصولا کشمکشهای قدرتهای جهانی در دیگر کشورهای کوچک و بزرگ ، با وجود توافقات پنهان و آشکاردر طول 50 سال اخیر ،بیشتر بر اساس نشان دادن ضرب شست به رقیبان و مانور قدرت بوده واین روند ظاهرا همچنان ادامه دارد ؛ولیکن به نظر می رسد موضوع سوریه و اوکراین می رود تا این توازن نانوشته را بر هم بزند !
ماههاست که میدان سوریه ،عرصه زور آزمایی میان غرب و شرق و متحدان سنتی آن شده است و بر هیچ سیاستمداری پوشیده نیست که مردم سوریه و کشور شام ،اسیر معاملات سیاسی پشت پرده شرق و غرب شده اند .
و اما آنچه که دارای اهمیت ویژه در مناسبات سیاسی بلوکهای قدرت است و موجبات نگرانی بسیاری از تحلیلگران سیاسی را فراهم کرده است ،موضوع تحولات در اوکراین و بخصوص جزیره خود مختار کریمه  می باشد که به نوعی ،آینده روابط کشورها و پایبندی به توافقات نوشته و نانوشته میان بلوک غرب و شرق را رقم می زند .
نفوذ سیاسی غرب پس از فروپاشی شوروی ،امروزه به مرز کشور روسیه بعنوان وارث سیاستهای شوروی سابق رسیده است و اتفاقات اوکراین باعث شد تا بهانه ای باشد برای قدرت نمایی روسها  و دست یازی به امتیازاتی که در روزگاری نه چندان دور ،مجبور به چشم چوشی از آن شده بودند و بار دیگر قدرت خود را بصورت علنی به رخ غرب بکشند و شعار بازگشت امپراطوری تزاری را به ادبیات سیاسی ،برگردانند .
موضوع کریمه و الحاق آن به اوکراین که نتیجه توافقات جنگهای گرم و در نهایت جنگ سرد بود ، امروز به کانون توجه کنشگران سیاسی روابط بین الملل تبدیل شده است ؛ چرا که تخطی هر کدام از طرفین توافق در مورد این جزیره استراتژیک که متاسفانه با رفراندوم منطقه ای جدایی در دو روز گذشته  کلید خورد ، به منزله پایانی است بر توافقات شکننده در مورد پایان جنگ سرد و گرم طرفین و مطمئنا می تواند جهان را به سوی آشفتگی های بسیاری در مرزهای جغرافیایی سیاسی در اقصی نقاط جهان پیش ببرد که طبعا با وجود حاکمان ماجراجو در جهان کنونی ،می تواند بسیار فاجعه بار باشد .
متاسفانه باید بنشینیم و ببینیم که سیاستمداران دولتهای حاکم بر کشورهای غربی و شرقی ،در این مقطع تاریخی باز چه نقشه ای را برای ارضای حس قدرت طلبی و عقده های تاریخی خود ،تدارک دیده اند و این بار چه تعداد انسان بی گناه و چه میزان از ثروتهای کشورهای جهان دوم و سوم ،قربانی ماجراجویی آنها خواهد شد !
همایون نادری فر
17 مارس 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر