خمینی ، فقط خمینی بود!فردا سالگرد مرگ خمینی است ، یکی از بزرگ ترین رهبران معنوی مسلمان ها پس از محمد و آل اش ، مردی که می گفت "صد تا چون ایران فدای اسلام و وقتی از او پرسیدند احساس ات از بازگشت به ایران چیست، گفت: "هیچ".

مردی که با تکیه بر تعالیم فقهی اش گفت: "اقتصاد مال خر است"؛ مردی که روشنفکرنمایان مدرن ایرانی دست اش را بوسیدند و چهره اش را در ماه دیدند ؛ مردی که در نهایت فرمود: "هر چه می کشیم از این دانشگاهی ها می کشیم".

شکی نیست، خمینی با هیچ بزرگ اش، بزرگ ترین "دستاورد" اسلام برای سرزمین زرتشت و کوروش بود .

نام و یاد او را هرگز نباید از یاد برد؛ او عبرتی برای ایرانیان بود، اگر بدانند و درک کنند . خمینی سردار سپاه نبرد قادسیه دوم بود .

خمینی ویرانگرترین ویرانگران بود، خمینی ،فقط خمینی بود .

نفرین خداوند بر او و آرزومندان او

همایون نادری فر

13 خرداد 1391 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر