دانلود : کتاب نافرمانی مدنیدوستان عزیز برای دانلود فایل پی دی اف کتاب نافرمانی مدنی ، اثر دیوید هانری ثورو بر روی عکس کلیک کنید

مبارزات بی خشونت پر اثر ترین روشهای زمین زدن حکومتهای بیرحم است .

متاسفانه بدلیل نهادینه شدن خشونت در ذات مردم کشورما که ثمره چند دهه حکومت اسلامی است !، درک مسئله برای عده ای از هموطنان کمی سخت است .


شایان ذکر است ، با این روشها پینوشه بزیر کشیده شد، حکومت نظامی در آرژانتین خلع شدو مردم تحت یوغ بلوک شرق آزاد شدند .

مهمترین خاصیت روشهای مبارزات مدنی ایجاد شور و امید ویکدلی وهمکاری وهمفکریست......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر