تصمیم برای آینده ایران ، ریزبینی می طلبد" ميخي افتاد،

بخاطرميخي نعلي افتاد،

بخاطرنعلي اسب افتاد،

بخاطراسبي سواري افتاد،

بخاطرسواري جنگي شكست خورد،

بخاطرشكستي مملكتي نابودشد،

وهمه ي اينهابخاطركسي بودكه ميخ راخوب نكوبيده بود."

اين واقعيت جامعه است

تصمیم گیری در مورد آینده ایران ، ریزبینی های خاص خود را می طلبد. امروز شاید هر سخنی که از زبان ما بیرون می آید و یا هر واژه ای که در جایی نوشته می شود ، آن اهمیت واقعی خود را نشان ندهد ، ولیکن رویدادها در روزهای آینده ، چرایی تاکید بر روی برخی واژه ها و سخنان را نشان خواهد داد .

همایون نادری فر
20 ژوئن 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر