آری ...و اینچنین شد هموطن

آری و اینچنین شد هموطن را به جای وبلاگ اعدام شده ام !!(آری و اینچنین شد برادر) ایجاد کردم
منتظر جلسه دادگاه این وبلاگ اعدام شده خودم هستم.. 20 تیرماه در دادگاه باید باشم تا نعش این وبلاگ اعدام شده را باز از قبر بیرون بیاورند و بر او بتازند!!..و چه دیدنی و شنیدنی است که اینجا ، اول می کشند و بعد محاکمه می کنند!!!!!!.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر