شـــــــاه رفـــــت !


 26 دیماه 1357
ساعت 12 نیمروز ...

شـــــــاه رفـــــت

تیتر بزرگ روزنامه های ایران!
حروف چین روزنامه ، وقتی حروف  این جمله کوتاه را در صفحه اول روزنامه می چید آیا می دانست :
با رفتن او ، عزت و احترام ایرانی هم رفت ...
با رفتن او ،شرف ایرانی هم رفت ...
با رفتن او ، شکوه و تمدن و فرهنگ ایرانی هم از این دیار ،رخت بربست ...

تو رفتی
شرف هم با تو همسفر شد  ...
تو رفتی
انسانیت هم با تو همسفر شد  ...
تو رفتی
عزت و سربلندی هم با تو همسفر شد ...

تو رفتی و ما ماندیم !
با نهال خشک شده آزادی
با درخت رو به خشکی استقلال
و با شعار و دروغ بزرگی به نام : جمهوری !

تو رفتی و دیو بدبختی بر سرزمینم پا گذاشت ...
گریه ات هنگام رفتن ،دل  سرزمینم را سوزاند ...
هنوز هم که هنوز است ، شانه های سرزمینم از رفتنت می لرزد !
و آبهای سرزمینم از دل آتش گرفته اش ، خشک می شود ... !

اینجا دیگر " ایـــــران " نیست ...
اینجا " ویــــــران " است ...

به پسرت بگو :
ما  مردم ایران که نتوانستیم ! ... او ایرانمان را زنده کند!
ما مردم ایران که نتوانستیم ! ... او ایرانمان را آباد کند !

بگو : عزت و شرف و انسانیت و اخلاق را به سرزمینم باز گرداند !

بگـــــــو : مـــــا را بــــه ایرانمـــــان باز گــــــرداند !

همایون نادری فر
26 دی ماه 1392 خورشیدی
یک جای خیلی دور از وطن !

۲ نظر:

  1. بسیار زیبا بود
    روزی که خانواده سلطنتی از تبعید خود خواسته برگرده عقلانیت و غرور ملی به ایران برمیگرده
    درود بر خانواده ایرانساز پهلوی

    پاسخحذف
  2. روزهاي خوب خواهند آمد.

    پاسخحذف