افراد را خوب بشناسیم و سپس قضاوت کنیم ...قابل توجه هم میهنان و دوستان گرامی :

برای آگاهی هم میهنانی که امروز زیر بمباران شدید تبلیغاتی عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی بر علیه من و دیگر همکاران در خارج از کشور ، قرار دارند .

لازم دانستم که برای کمک به قضاوت درست شما گرامیان ،مطالبی را دراین نوشته و با لینکی قدیمی  ولی گویا به نام " برگهایی از خاطرات" با شما در میان بگذارم :

به تاریخ و جایگاه سیاسی و اجتماعی من ،زمانی که در ایران بودم توجه کنید و نیز می توانید برای آشنایی با فعالیتهایم در دو سال گذشته که از ایران خارج شده ام ؛ با جستجو در اینترنت ،مقالات من ،نوشته هایم و مصاحبه های تلویزیونی و رسانه ای من را ببینید .( ریزومه ای از فعالیتها )

این افراد اتهام زن و توهین کننده و دروغ پراکن را در حد خود نمی بینم که پاسخی مستقیم به آنها دهم ولی برای جلوگیری از ادامه این روشهای کثیف بخصوص در جوامع دمکراتیکی که این افراد نفوذی در آن زندگی می کنند ، در زمانی مناسب ،اقدام حقوقی بر علیه این افراد انجام خواهد گرفت تا درس عبرتی باشد برای دیگرانی که سعی در ترور شخصیت مبارزان و حذف آنان از صحنه مبارزه بر علیه رژیم منحوس جمهوری اسلامی کنند .

در پایان شخصا خوشحالم که توانسته ام خاری بزرگ در چشم دشمنان ایران و مردم ایران و دشمنان شخص شاهزاده رضا پهلوی باشم و همه این حملات را ، تائیدی بر درستی عملکردم در 14 سال زندگی سیاسی ام  می دانم .
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما ،عدم ماست
هستیم بر عهدی که بسته ایم و تا پای جان کوتاه نخواهیم آمد .

همایون نادری فر 
29 شهریور ماه 1392 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر