نــافــــــرمـــــانـــــی مــــــدنـــیتنها آگاهی است که نجات دهنده ما خواهد بود
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ، جلوگیری ازآگاهی مردم ایران و فریب دادن آنان است .


نافرمانی مدنی نوشته ای ازهنری دیوید سارو را بخوانید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر