به پایان دهـه های وسطای جمهوری اسلامی کمک کنیم !قرون وسطا در تاریخ اروپای غربی یکی از مهم‌ترین مراحل تاریخی است که از ۴۰۰ میلادی تا ۱۴۰۰ میلادی را در بر می‌گیرد. در بعضی از موارد با نام قرون تیره یا "دارک ایج "یاد می‌شود که از ویژگی‌های آن تاریک اندیشی، اختناق و حاکمیّت اولیاء و اصحاب دین در مناصب مختلف است.

 35 سال برای دوران عمر و دوام این جمهوری دیکتاتوری اسلامی ،که همگی در عصر اطلاعات و امکانات برای آگاهیها و افزایش شعور و دانش ، تداوم داشت ؛ در مقایسه با 1000 سال رنسانس اروپا در عصر جهالت و بی دانشی ، زمان زیادی است !

ای هم میهن ! کمی بیاندیش ،که در فردای تاریخ ،چه پاسخی و چه بهانه ای برای عمر دراز این حکومت ضد بشری بیان خواهی کرد !

شرکت نکردن در نمایش مشروعیت طلبانه حکومت ، همچون سیرک انتخوابات ، گامی است در کوتاه کردن این حیات شوم و پاک کردن لکه ننگی از پیشانی مدعیان داشتن اولین منشور حقوق بشر ...

شرکت در انتخوابات رژیم جمهوری اسلامی ، یعنی مهر تاییدی بر تداوم "خواب و "عدم شعور و "نبود لیاقت انسان زیستن برای هر ایرانی رنگین انگشت در روز انت خواب ات !

به دنیا نشان دهید که ایرانی ،لیاقت انسانی زیستن را دارد....
به دنیا نشان دهید که ایرانی ، لیاقت احترام جهانی را دارد....
به دنیا نشان دهید که ایرانی ، هر چند محجوب است و کم توقع ! ولی شعور دارد!....
به دنیا نشان دهید که ایرانی، فقط ایرانی است و نام اسلام و تروریست و آخوند و... با این نام نمی آمیزد....
به دنیا نشان دهید که : ایرانی ،همان ایرانی است... قابل احترام و منادی کردار و پندار و گفتار نیک ...

همایون نادری فر
 27/5/2013هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر