بـر سـر ایرانمــان چـه می آیـــد ؟!


در سویی جنگ کفتارها....
سویی دیگر زوزه گرگها....
سمتی دیگر صدای واق واق سگهای پیر ...
و سویی دیگر ،پرواز لاشخورها در انتظار مرداری دیگر...!
و شیرهای بیشه نیز خسته تر از همیشه ،جز تکان دادن سر ،چاره ای ندارند!
چرا که این جنگل ،دیگر قانونی برای زندگی ندارد...!
جنگلی سوخته و رو به سوی کویر شدن ...
این است سرنوشت ملّتی آشنا...
ملّتی به نام ایران و ایرانی ...!

همایون نادری فر 
12/5/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر