واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت !هم میهنان عزیز و بخصوص کنشگران سیاسی و اجتماعی ، از جامعه بین الملل بخواهیم در گفتمانها و متون نوشتاری بر علیه نظام فعلی حاکم بر ایران ، از واژه تنهای ((ایران)) استفاده نکنند .
بهترین گزینه برای معرفی این نظام ،همان واژه ((جمهوری اسلامی)) است .

شایسته خواهد بود که خودمان نیز این مهم را در نوشتارها و گفتمانها و اخبار منتشره ،رعایت کنیم و فراموش نکنیم که :
 
واژه ایران ، مساوی با جمهوری اسلامی نیست ...!

همایون نادری فر
19 بهمن 1391

                                                 به صفحه فیس بوک این کمپین بپیوندید
Dear compatriots, specially social and political activists, Let’s request from the international community to refer “Islamic Republic” instead of “Iran” in their speeches and discourses aiming to oppose against Iran’s current regime. 
It would be highly proper should we follow this principle in our literatures, discourses and news as well. 
Let’s not forget that “Iran” is not equal to “Islamic Republic”


***


Chers Compatriotes, des activistes particulièrement humanitaires et politiques, demandons aux communautés internationales de ne pas utiliser le mot "l'Iran " en critiquant ou en s'adressant au présent régime en Iran.

Le meilleur titre pour s'adresser à ce régime est "la République islamique "

Cette pratique devrait aussi faire partie de nos propres communications, des publications de nouvelles, des discussions et des interviews.

N'oublions pas :

le mot "l'Iran " n'est pas équivalent à l'expression "la 

République islamique "
ترجمه به فرانسه متن به همت دوست خوبم ،شهریار مترجم مدنی۱ نظر:

  1. Mardome Iran ehtiaj dashtand ke befahmand va bedanand esslam ,mohamad va ali va baghiyeh che hast va arabha ba iran che kardehand ,

    moteasefaneh babateh in shenakht bahayeh gerani dadehand va kheyly gerantar az an khahand dad ta az shareh in jomhouriye arabi khalass shavand ,

    In jomhouriye esslami chizi be gheyr az hamleyeh dovomeh arab be iran , vabayad kheyly geran barayeh az beyn bordanash pardakhteh shavad

    پاسخحذف