آیـــــا احمـــــدی نـــــژاد یــــک قهــــــرمــــان اســــــت ؟
قهرمان نامیدن احمدی نژاد و درود فرستادن به او ،همان میزان سخیف و مشمئز کننده است که نسبت به جنایات خامنه ای و اطرافیانش بی تفاوت بودن و چشم بستن 
احمدی نژاد همانی است که مردم را خس و خاشاک نامید.....
احمدی نژاد ،مافیای اقتصادی محفل دوستانش و یاران دبستانیش را به راه انداخت....
احمدی نژاد ، بارها شعور مردم را در رسانه های مختلف ،به سخره گرفت....
احمدی نژاد ،بازوی اجرایی محفل حجتیه و بنیانگذار مهدویت نوین ....
احمدی نژاد ، یک سیاست باز لوده و بی حیا.... 
و اما لاریجانیها....
مافیایی به نام در امور زمین خواری ....
مشهور به دولت در سایه و سیاستگردان نظام فاسد ...
مشهور به نمایندگان فراماسون ها در سیستم جمهوری اسلامی...
مشهور به سیاست ورزان زبل و ارتباط نزدیک با محفل هاشمی و خامنه ای...
لاریجانیها..... لردهای مجلس اعیان و سنای جمهوری اسلامی....
لاریجانیها.....یکی از مهمترین ستونهای تداوم جمهوری اسلامی... 
و در این هیاهوی بازار جنگ قدرت
متاسفانه آنچه که فراموش می شود ،نقش هاشمی رفستجانی و علی خامنه ای در چگونگی شرایطی است که کشور ما ایران ،امروز با آن مواجه است ... 
انتظار می رود هر گونه اظهار نظر در مورد طیفهای درگیر درون دایره نظام ، با نگاهی هوشمندانه ،تفسیر شود و به واقعیت آن که همانا ،تلاش هر سو برای کسب قدرت و ثروت بیشتر است ،توجه گردد . 
در نهایت ، آنچه که باید مد نظر و هدف نهایی همه مبارزین و آزادیخواهان باشد ، همانا حرکت بسوی سرنگونی نظام فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی است ،که شامل تمامیت نظام جمهوری اسلامی است و نه گروه و طیف خاصی از آن .

پاینده ایران و ملت ایران
همایون نادری فر
17 بهمن ماه 1391 خورشیدی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر