وحشت بزرگ رژیم : حل معمای شاه


37 سال بعد ازشورش 57 و تغییر حکومت در ایران ، هنوز هم وحشت رژیم از خاطرات ایام حکومت پدر و پسر پهلوی دیده می شود و این روزها با ساخت سریالهای رنگارنگ تلویزیونی که ظاهرا هر کدام دریافت مجوزپخش خود را مدیون تحریف تاریخ و بدگویی از پادشاهان پهلوی هستند ؛ این ترس و وحشت نمود بیشتری پیدا کرده است .

و اما در میان این سریالهای سیمای جمهوری اسلامی ؛ سریال "معمای شاه " مستقیما وظیفه تکرار تحریف تاریخ و پروپاگاندای مکتب دروغ و دغل خمینیسم را بر عهده گرفته و تابلوی تمام قدی از ترس و وحشت رژیم آخوندی از محبوبیت روز افزون خاندان پهلوی در جامعه ایران را به نمایش گذاشته است .

آری ؛ شاه یک معما بود برای آنانکه به دنبال نابودی ایران و اعتبار نام ایران در جهان بودند .

محمد رضا شاه پهلوی بعلت برخورد با خائنین میهن و عروسک های دست آموز مکتب لنین و خمینی ، دیکتاتور نامیده شد و به معمای قرن تبدیل شد!
آریامهر میهن پرست ، مخالفین سیاسی خود را در مسئولیت های بالای حکومتی قرار داد تا تعریف دیکتاتور در لغتنامه های دم دست مردم به معمایی لاینحل نبدیل شود !

شاهنشاه ایران ، جاسوسان و فتنه گران انیرانی سرخ و سیاه را نه داروی نظافت خوراند و نه اعدام کرد ؛بلکه تنها آنان را از آب و خاکی که به آن خیانت می کردند بیرون نمود تا لقب دیکتاتوریش به یک معمای مشکل برای مخالفین کور و کچلش تبدیل شود !


او یک معما بود...

آری او یک معما بود ،برای مردمی که دیری نبود از خاکستر فقرو طاعون و تیفوس قاجاری رها گشته بودند و خود را در رده 10 ملت مرفه دنیا می دیدند .

( به آمار مراجعه کنید ...
فهرست رفاه در سال 2015 :
ایران: 106 در جهان، 11 در منطقه
یک سال قبل از شورش 57 : فهرست رفاه در 1978:
ایران 7 در جهان،اول در منطقه ... )


ولی راستی شاه ایران معما بود یا آن تعداد مردم و منورالفکرهایی که مجری تصمیمات نشست گوادلوپ و نشستهای مخفی کارتلهای نفتی دنیا شدند و از شاه ایران خائن ساختند و از خمینی هندی قهرمان وطن !


آری مردم ایران معمای واقعی بودند و به نظر می رسد هنوز هم معما مانده اند !
ولی نام شاه و واژه پهلوی عجب سایه سنگینی دارد بر رژیمی که خود را قدرت جهانی می داند و به کمتر از انرژی اتمی و موشک بالستیک رضایت نمی دهد !


آری او یک معما بود...

معمایی که رژیم پس از 37 سال تلاش بی وقفه برای تحریف تاریخ و بدگویی ها و دروغ سازی ها ؛ هنوز نتوانسته است شاه خود ساخته وتاریخ تحریفی آن را انطور که دوست دارد به خورد جماعت عوام بدهد .
شاه ایران معما بود و معما خواهد ماند و نامش هر روز بیشتر از قبل در محفلهای خانوادگی و عمومی شنیده می شود و قبرش به زبان هم که شده هزاران بار روزانه نور باران می گردد .


شاه ایران ، محمدرضا شاه پهلوی ، با وجود پاره ای ضعفها در برخی تصمیمات که در هر حکومت پویایی در قالب زمانی خود قابل توجیه و چشم بستن می باشد ؛ به حق یکی از میهن پرست ترین و مهربان ترین شاهان ایرانی بود که تاریخ این مرز و بوم به خود دیده و وجود تاثیر گذارش را با تمام وجود حس کرده بود .
نام و یادت گرامی و همچون تویی را برای ایرانمان آرزومندم .


همایون نادری فر
9 نوامبر 2015

یک جای دور از میهن

و توصیه ای به هم میهنانم :
اگر ایرانی هستید و خود را ایرانی می دانید ؛ کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی را بخوانید .


تـزار جدید روس و آینده ایـران !اتاق فكر غرب در برابر قدرت گرفتن تزار جديد روسها چه خواهد كرد ؟
!

آيا جنگ نيابتى جمهورى اسلامى با عربستان ، با زيركى بازهاى پير در سايه ، به جنگ تاريخى و عقب افتاده سلطان شيعه و سلطان سنى تبديل خواهد شد ؟

تزار نو پاى روس گفته بود كه اگر پا به ميدان بگذارد ، نقشه خاورميانه را تغيير خواهد داد !
و چه بهانه اى بهتر از كمك به شركاى سياسى و قديمى خود ؛ رفيق آيت اله و رفيق اسد !
آيا غرب توانايى استفاده از اين فرصت استثنايى را خواهد داشت تا با كمترين هزينه ممكن براى ماليات دهندگان خود ، متحد بزرگ وهابى عربى خود را به جنگ با رژيم ملايان رافضى ترغيب كند ؟
!
روسها با زيركى و با ورود به بازى اوكراين در نزديكى دروازه اروپا ، توانستند تا امروز به باج خواهى و حل معادلات به نفع خود اقدام كنند ؛ ولى با ورود غير منتظره متحد سنتى غرب و كليد دار خانه خداى مسلمانان به اين بازى پيچيده ، شايد خوابهاى تزار قد كوتاه روس به كابوسى تلخ بدل شود !

آنچه مسلم است اين كه جهان و بخصوص منطقه بلاخيز خاورميانه در زمانى كوتاه از ديدگاه تحولات ژئوپلتيكى ، شاهد تغييرات شگرفى خواهد شد و بايد منتظر بود و ديد كه سهم ايرانيان از اين ماوقع چه خواهد بود ؟

شخصا معتقدم ايرانيان تنها دو راه پيش رو دارند :
١ - سرنگونى رژيم ماجراجوى ديكتاتور اسلامى به دست خود مردم و مديريت تحولات آينده در منطقه با درايت و بر اساس منافع دو جانبه از سوى حكومتى دمكراتيك و با پشتوانه مردمى و تضمين امنيت و يكپارچگى ايران

٢ - در انتظار تحولات و اجراى نقشه هاى كشيده شده توسط غرب و شرق بمانند و منتظر نتيجه زور آزمايى اين دو و مشاركت رژيم ماجراجوى فعلى حاكم بر ايران در اين بازى خطرناك باشند تا در نهايت شاهد برآورده شدن آرزوى سالهاى دور و نزديك بدخواهان ايران يعنى تجزيه ايران و تبديل آن به چند كشور ضعيف و تقسيم شده ميان بلوكهاى قدرت جهان باشند !
هم ميهن ، گاهى وقتها خيلى زود دير مى شود ...

همايون نادرى فر
١ اكتبر ٢٠١٦

يك جاى دور از ميهن

پیشنهاد برگزاری " کمپین صلح برای ایران و جهان با تغییر رژیم ایران "پیشنهاد برگزاری " کمپین صلح برای ایران و جهان با تغییر رژیم ایران "
------------------------------------------------

پس از عملکرد موفق و پیروزمندانه آزادیخواهان و مبارزین سرنگون طلب در برافراشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران در آکسیونهای اعتراضی به رژیم و بخصوص در میادین ورزشی بین المللی که بازتابی جهانی داشت؛ رژیم فاسد جمهوری اسلامی در برنامه اخیر کمپین حکومتی "صلح برای ایران و حمایت از توافقنامه هسته ای " تلاش مذبوحانه ای را برای به نمایش گذاشتن پرچم رژیم در اقصی نقاط جهان و توسط مشتی مزدور و بخصوص اصلاح طلبان صادراتی به خارج به اجرا گذاشت .
سالها بود که رژیم و ایادی آن جرات اجرای تجمع به نفع رژیم و با پرچم منحوس جمهوری اسلامی را نداشتند و توافق هسته ای و تانگوی سیاسی غرب با رژیم باعث گردید تا این جسارت را به دست آورند و ایادی پنهان و آشکار خود را به میدان بیاورند که البته باید خوشحال بود که توانستیم تعداد بیشتری از این نفرات را بدر کنار برگزاری این کمپین حکومتی شناسایی نمائیم .

از سوی دیگر وظیفه اپوزیسیون سرنگون طلب است که با توجه به تمرکز خبری خبرگزاریهای وابسته و نیز برخی خبرگزاریهای خارجی بر این تجمعات رژیم ساخته و گاه اشتباه انان در تفسیر این عملکرد بعنوان خواست مردم ایران ، هر چه زودتر نسبت به برنامه ریزی و سازماندهی تجمعاتی تحت نام " کمپین صلح برای ایران و جهان با تغییر رژیم ایران " در روز 21 سپتامبر و به مناسبت روز جهانی صلح در اقصی نقاط حهان و همراه داشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان بعنوان نماد اتحاد مبارزین سرنگونی طلب ، پیام واقعی اکثریت مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم و به آنان بفهمانیم که اگر به دنبال امنیت و صلح جهانی هستند باید به مردم ایران در جهت سرنگونی این رژیم که سرمنشاء تمام آشوبها و خونریزی ها در منطقه خاورمیانه و حتی در دیگر نقاط جهان است؛ یاری رسانند .

این پیشنهاد به تک تک افراد مبارز و آزادیخواهی که در عملکردشان صداقت و وطن دوستی را حس کرده و مشاهده نموده ام ارسال می گردد و امید که هرچه سریعتر هماهنگی های لازم برای آغاز این کمپین مردمی آغاز گردد .

پاینده ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

همایون نادری فر
 19 آگوست 2015

یک جای دور از میهن

لینک مطلب در فیس بوک جهت انتشار ( کلیک کنید )

راه کار عملی برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران

video


وظیفه هر ایرانی آزادیخواهی است که این «ویدیو» را در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی با داخل کشور به «اشتراک» بگذارد .

شک نکنید این «فیلم» می تواند «سرنوشت ایران »را تغییر دهد!

«فردیناند مارکوس،اسلوبودان میلاسویچ،،آگوستو پینوشه،پی دبلیو بوتا »
مردانی قدرتمند که در یک چیز اشتراک داشتند همه ی آنها با «مقاومت مدنی بی‌خشونت» از قدرت کنار گذاشته شدند.

۱-چگونه اتفاق افتاد؟
۲-چگونه آغاز می شود؟
۳-بسیار خوب، چگونه اعتراضات را سازمان دهیم؟
۴-اگر تظاهرات انبوه نکنیم پس چه کنیم؟
۵-ما رهبر کاریز ماتیک نداریم؟
۶-این روش در کشور من کار نمی کند!
۷-اگر رژیم دست به خشونت بزند چه باید کرد؟
۸-اگر نتوانیم رژیم را برای ترغیب به عقب نشینی نکنیم چه باید کرد؟
۹-ممکن است طول بکشد. ما نمی توانیم منتظر باشیم!
۱۰-چگونه پیروز می شویم؟

پاسخ این سئوالات را در این ویدئوی کوتاه ببینید .

با سپاس از مبارزانی که این ویدئو را ساختند و اکنون نویت تک تک ایرانیانی است که به ایران می اندیشند و دوست دارند سهمی در آزادی ایران عزیزمان داشته باشند .

ما می توانیم ، اگر بخواهیم .

پاینده ایران

مسئولیت اخلاقی در قبال جامعه از سوی هنرمندان. دیروز و امروز !به بهانه سالگرد قتل هنرمند آزاده فریدون فرخزاد ، مروری داشتم بر عملکرد هنرمندان حال حاضر در ایران و چه حس بدی بود وقتی همراهی های اکثریتی از آنان را با رژیم ریشه در خون ، نتیجه این پویش چند ساعته یافتم !

جایگاه هنرمندان بخصوص در میان جوانان یک جامعه در هر کشوری بر کسی پوشیده نیست و می توان نشانه های آنرا از نصب عکس هنرمند تا تقلید از پوشش و رفتار و ... را در این میان مشاهده کرد .

آنچه که مد نظر من در این نوشتار است ، جایگاه احساس مسئولیت اخلاقی یک هنرمند واقعی در قبال این علاقه ها و تقلیدها و حتی پشتیبانیها ست .

بعنوان مقدمه اشاره ای می کنم به ماجرای دو سال قبل پارک گزی استانبول که شاهد حضور هنرمندان نامی و مشهور ترکیه در صف اول تظاهراتها و سپر کردن خود در برابر خشونت عریان پلیس بودیم .

هنرمندی چون فریدون فرخزاد و روشنگری های موثر و پر سر و صدای وی در سالهای اولیه پس از شورش 57 ، به اندازه ای برای رژیم تازه تاسیس جمهوری اسلامی درد آور بود که حاضر شد رسوایی بین المللی دیگری را به جان بخرد و اقدام به حذف فیزیکی این آزاد مرد مشرقی نماید .

این روزها اخبار مربوط به هنرمندان ایرانی ،کم و بیش مورد توجه افکار عمومی و بخصوص جوانان ایرانی است و در این میان هستند هنرمندانی چون استاد شجریان که همراهی خود را با خواسته های مردمی عملا ثابت نموده اند و از گفته ها و عملکرد خود قدمی پس نگذاشته اند .

موضوع و خبری که باعث حساسیت بیشتر شخص من به عملکردهای هنرمندان معاصر ایرانی گردید ؛ همانا رفتار مشمئزکننده بهرام رادان بعنوان یکی از هنرمندان عوام پسند و مورد علاقه جوانان سینما دوست بود که اوج سقوط حس مسئولیت اخلاقی را در یک جامعه از سوی یک فرد مشهور ، به نمایش گذاشت .

جدای از درستی و یا اشتباه بودن  پیام کوتاه وی در مورد اعطای برخی امتیازات مضاعف به دگرباشان آمریکا ؛ عذرخواهی نفرت انگیز وی از شخص حسین بازجو (شریعتی) بود که در پی تهدید نماینده ولی فقیه در این رسانه صورت گرفت و شخص رادان بدون در نظر گرفتن اینکه عذر خواهی از یک قدرت فاسد می تواند تاثیر بد و نا امید کننده ای میان جوانان آن سرزمین آفت زده بگذارد ؛ به خاطر مشتی اسکناس و اطمینان از ادامه قراردادهای میلیونی تبلیغاتی و ادامه حضور در بیلبوردهای پایتخت ؛ مسئولیت اخلاقی که یک هنرمند باید داشته باشد را زیر پا گذاشت و بصورت عمومی و با وقاحت و خواری تمام ازیکی از نمایندگان فساد و جنایت در جامعه عذرخواهی کرد !

عکس العملهای مختلفی نسبت به این رفتار در فضای مجازی داشتیم که در نهایت عکس العمل اصلاح طلبان منفعت طلب و نان به نرخ روز خور در حمایت از رفتار ذلیلانه بهرام رادان ،دیدنی تر از دیگر عکس العملها بود .
چند روزی پس از این ماجرا و با اتمام مذاکرات اتمی ایران و خارجی ها و قبول ذلت مضاعف از سوی رژیم برای بقای خود ، دوباره شاهد رفتاری نفرت انگیز و مضحک از سوی تعدادی از به ظاهر هنرمندان شدیم و آن هم تشکیل و حمایت از کمپینی بود که درخواست اعطای جایزه صلح نوبل به جواد ظریف را داشتند !

چرا کسی به این آقایان و خانمهای خود باخته و جدای از درد ملت نمی گوید که اگر همراه مردم نیستید حداقل در مقابل آنها و آرمانهای آزادیخواهانه آنان قرار نگیرید؟

چرا فکر می کنید که تاریخ شما و رفتارهایتان را فراموش خواهد کرد ؟

آیا فکر کرده اید که به پدر ومادر کشته شدگان دهه 60 ، نداها ، سهرابها و ستارها چه پاسخی دارید اگر از شما بپرسند برای محکوم کردن اینهمه ظلم و جنایت چه کرده اید؟ برای نجات زندانیان سیاسی در بند چه کرده اید؟ برای درد ایرانیان دور از وطن و در تبعید اجباری چه کرده اید ؟ و امروز از نماینده رژیمی حمایت می کنید و وی را لایق جایزه صلح نوبل معرفی می کنید در حالیکه صلح و دوستی میان جامعه و حکومت در ایران جوکی بیش نیست و خود این را بهتر می دانید ! ولی اینهمه رذالت و خواری برای چه ؟!

فراموش نکنید که خیانت شما به جنبش آزادیخواهی در ایران قابل بخشش نیست و اگر به خاطر معذوریت های مالی ، کاری ،خانوادگی و غیره ،توان همراهی با مردم را ندارید حداقل بر علیه آنان و در مقابل آنان نیاستید .

چرا حس مسئولیت و بخصوص مسئولیت اخلاقی ، اینچنین در میهنم افول کرده و به مرز سقوط رسیده است ؟
به فرزندانتان ونسلهای آینده چه پاسخی دارید ؟

در عجبم از اینهمه سطحی نگری و منفعت طلبی شخصی ...
در عجبم 
در عجب ...

همایون نادری فر
9 آگوست 2015
یک جای دور از میهن 

ماجراجویی های اتمی رژیم همچنان قربانی می گیرد


علت اصلی کشته شدن پزشک سرطان شناس اردبیلی


وی مدتها بود در مورد آلوده بودن آب بخش هایی از سبلان به رادیو اکتیو به مقامات کشوری و استانی هشدار داده که پیگیری های وی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی که شاید تا صد ها سال دیگر اثرات آن باقی بماند به قیمت جانش تمام شد.

****
" براساس گزارش دریافتی : نیمی از مردم اطراف سبلان سرطان دارند و انتشار هرگونه خبر مربوط به آلودگی آبهای منطقه به مواد رادیوآکتیو و افزایش میزان مبتلایان به سرطان در میان مردم منطقه شدیداً از سوی نهادهای انتظامی- امنیتی در داخل کشور،کنترل و سانسور شده و می شود.

فاجعه ای هم اندازه چرنوبیل در اردبیل و اطراف سبلان با آلوده شدن آب های منطقه به رادیو اکتیو بر اثر استخراج اورانیوم توسط سپاه با مشارکت شرکت های روسی

مرحوم دکتر اصغر پیرزاده تنها فوق تخصص خون و سرطان در اردبیل طرح تحقیقاتی را در باره چرایی آلوده بودن مردم اطراف سبلان به سرطان و داشتن رتبه نخست در خاورمیانه را تهیه نموده و نتایج آن نیز برای وی روشن شده بود.

وی مدتها بود در مورد آلوده بودن آب های بخش های از سبلان به رادیو اکتیو به مقامات کشوری و استانی هشدار داده که پیگیری های وی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی که شاید تا صد سال دیگر اثرات آن باقی بماند به قیمت جان شان تمام شد.

سالهاست مردم صداهای مهیب انفجار همراه با لرزش زمین در اطراف سبلان بویژه شهرستان نیر را می شنوند، بطوریکه این صداهای مهیب که در روستاهای اطراف شهرستان نیر و حتی گردنه صائین و نزدیکی های سراب نیز شنیده شده است باعث ایجاد شایعاتی مانند وقوع زمین لرزه یا سقوط هواپیما در بین سطح مردم بوده است و هنگام شنیده شدن این صدا هواپیمای نظامی نیز در حال عبور از روی شهر نیر بوده است و اما منشاء دقیق این صداها معلوم نیست.

سازمان انرژی های نوین ایران موسوم به‌ سانا که یکی از شرکتهای وابسته‌ به‌ سازمان انرژی اتمی ایران معرفی شده‌ است، همچنان در کوه سبلان با حفاریهای خود ،به‌ ظاهر تحت پوشش استفاده‌ از گرمای اعماق زمین ،اما در واقع جهت دستیابی به‌ اورانیوم است.

مطابق گزارش بهداشت جهانی ،سرطان دستگاه گوارش و خون در اردبیل و مشگین شهر رتبه‌ اول را در خاورمیانه‌ دارد و هزاران نفر از مردم اطراف کوه سبلان مبتلأ شده‌ یا در حال ابتلأ هستند این بیماران در مراکز درمانی بیمارستان قاضی تبریز و امام تهران مورد شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار گرفته‌اند.

لازم به‌ توضیح است که‌ با وجود آتشفشانی بودن کوه سبلان ، تکنسین ها و مهندسین روسی و چینی در حال استخراج اورانیوم از اعماق زمین میباشند که‌ در عمق پایین و با حرارت بسیار بالای آن قسمت از زمین اورانیوم بصورت رادیو ایزوتوپ اورانیوم در می آید که‌ بلافاصله‌ پس از رسیدن به‌ سطح زمین تشعشعات رادیو اکتیو از خود بروز می دهد در واقع اعماق پایین کوه سبلان به‌ صورت یک راکتور هسته‌ای طبیعی عمل می نماید و این حفاریها کاملأ غیر منطقی و غیر اصولی بوده‌ و اثرات سوء زیست محیطی در پی داشته‌ و دارد.

مرحوم دکتر اصغر پیرزاده فوق تخصص خون و سرطان معتقد بود که بزودی فاجعه انسانی در اطراف اردبیل رخ خواهد داد و بیشتر نوزادان با معلولیت های جسمی و عقب ماندگی ذهنی متولد خواهند شد.

در شهرهای بزرگ استان مانند اردبیل و مشکین شهر اداره آب با افزودن مواد کم کننده رادیواکتیو سعی در کنترل از گسترش این بیماری دارد،و راه چاره دیگری نیست.

دکتر اصغر پیرزاده معتقد بود، شرکت های کاوشگر اروانیوم بعد از کشف کوهپایه ها و رسیدن به اورانیوم با مقدار درجه پایین، بدون اینکه کشاف های عمیق را بپوشانند آنها را رها کرده اند و با بارش های زمستانی به مرور مواد اورانیوم با غلظت پایین به آب ها منطقه نفوذ کرده و آب آلوده است. در تحقیقات دکتر پیرزاده به نمونه عملی زیادی از جمله آب های چرنوبیل و ناکازاکی اشاره کرده است.

از سوی دیگر اشاره ناجوانمردانه و توهین آمیز علت به قتل رسیدن دکتر پیرزاده از سوی دادستان است!

دادستان بصورت تلویحی گفته است که فرد ضارب که زیر سن قانونی است ارتباط صمیمانه ای با مقتول داشته و وی را به منزل خود دعوت کرده بوده است، کذب محض و برای بی اعتبار کردن چهره مرحوم پیرزاده را داشته و برای کاستن از خشم عمومی جامعه است.

طبق شنیده ها از زبان نزدیکان دکتر پیرزاده، ایشان دو بار برای گزارش این فاجعه و جلوگیری از گسترش آن و بستن گودال های کنده شده که در حال حاضر همگی مناطق نظامی و حفاظت شده اعلام هستند به تهران رفته بوده است.
طبق این تحقیقات اکثر آب های رودخانه ها و چشمه اطراف مشکین شهر، نیر، سراب، سرعین و خود اردبیل آلوده است."


 گزارش کمپین سفارت سبز به مردم 

این باررقص هسته ای و باز استحمار ادامه دار" دیروز جنگ با عراق را که بیش از یک میلیون کشته و مجروح و معلول و مفقود به بار آورد و صدها شهر و روستای ایران را ویران کرد و بیش از هزار میلیارد دلار خسارت بجا گذاشت!

برای ملت، نعمت خواندیم!

و بعد از نوشیدن جام زهر، هرگز اقدامی برای دریافت خسارت هزار میلیارد دلاری از عراق نکردیم!
و امروز دست به کاری بزرگتر زدیم...

تا با انرژی هسته ای کاری کنیم کارستان!

و به گفته یکی از دولتمردان رژیم ، سالی 160 میلیارد دلار برای پروژه هسته ای خسارت دادیم!

ترمز آنرا کندیم ،و دور انداختیم. و بزرگترین تحریمهای جهانی را پذیرفتیم، تا به قیمت نابودی اقتصاد و امنیت و آبروی کشور!

جشن هسته ای بگیریم، و فقط " انرژی هسته ای را
حق مسلم مردم بیکار، و زیرخط فقر بدانیم!

و چون کفگیر به ته دیگ خورد، و دیگر رمقی برای ملک و ملت باقی نماند، نرمشی کردیم بس قهرمانانه!

و تافته های پیشین را تعطیل کردیم !،
و تمام اورانیوم غنی شده را نابود کردیم !،
و با طولانی ترین مذاکرات طول تاریخ بشر !،
به توافق رسیدیم که به نقطه اول باز گردیم !،
تا مانند گذشته اجازه صادرات نفت و گاز بیابیم !،
و مانند گذشته؛ حق دریافت دلار و دینار بگیریم !،
و مانند گذشته؛ حق داد و ستد آزاد کسب کنیم !،
و از تحریم هائی که نعمت بودند، خلاص شویم !،
تا 150میلیارد دلار پولهای خودمان را، بگیریم !،
و بدهیم به حزب الله و بشاراسد و حوثی های یمن !

ولی....
توافق بعمل آمده را آنقدر کش بدهیم !،
تا ایام سوگواری شب های قدر پایان یابد !،
تا جشنی بگیریم، بزرگتر از جشن هسته ای !،
که قبلا و سالهای سال ...
برای غنی سازی اورانیوم 20% میگرفتیم...!!

حالا چرا...؟
چون ما باید همیشه برای مدیرانمان کف بزنیم!،
و هرگز نپرسیم ؛ چرا...؟
زیرا...
آنها را ما انتخاب نمی کنیم !،
آنها را خبرگان ما کشف میکنند !
آنها منتخب ما نیستند، که به ما پاسخ بدهند !
ما هیچ حقی نداریم...
ما فقط تکلیف داریم !
ما فقط چهار جا ، صاحب کشورمان میشویم ؛
پرداختن مالیات،
رفتن به خدمت سربازی،
شرکت در انتخابات، که مقامات میگویند
و شرکت در جنگ،
که حق سوآل نداریم!

ولی تا دلتان بخواهد...
حق داریم برای هرکاری که مقامات میکنند؛
کف بزنیم، هورا بکشیم، و شادی کنیم! "

نوشته ای از یک هموطن

=============
بله ما روزی ناممان ایرانی بود !
ولی امروز اینگونه بی هویت گشته ایم و آئینه عبرت دیگر ملتها !
تبریک به همه سردمداران اپوزیسیون فرسوده !
شمایانی که حتی قدرت بهره برداری از شرایط بحرانی رژیم در سالهای اخیر را نداشتید !
شمایانی که رژیم با زیرکی به بازی تان گرفت و خواسته هایش را به هر طریقی بر شما دیکته کرد !
دکانداران سیاست که از صدقه سر حضور رژیمی فاسد در میهن بلا زده ، روز به روز بر سرمایه خود افزودند و به ریش جوانان آرزومند زندگی انسانی این مرز و بوم خندیدند و آنان را نردبانهای ترقی خود در بازار بورس سیاسی قرار دادند !
نفرین ابدی بر تک تک آنانی که می توانستند کاری کنند و نکردند ...

همایون نادری فر 
14 جولای 2015

یک جای دور از میهن اسیر در زیر چکمه های استبداد و له شده از جور استعمار نو