عاملین فاجعه پلاسکو را بشناسیم !در روزهایی که گذشت شاهد فاجعه ای دیگر در کشورمان بودیم که در خوشبینانه ترین حالت ، حاصل سوء مدیریت های ادامه دار در سطح خرد و کلان میهن ماتم زده مان، ایران است .
در این چند روز شاهد اظهار نظرهای افراد بسیاری در این باب بودیم که از زوایای مختلف به این فاجعه پرداختند و حرف و حدیثها هنوز ادامه دارد .ولی آنچه که در این فضای احساسی کمتر به آن پرداخته شده و نشانه های شیطنت اتاق فکر رژیم نیز در آن مشهود است ، نقش مستقیم و پر رنگ بنیاد مستضعفان به ریاست محمد سعیدی کیا بعنوان مالک ساختمان غصبی پلاسکو می باشد .
بنیادی که از ارگانهای زیر نظر نهاد رهبری بوده و رئیس آن نیز منصوب شخص سید علی خامنه ای است .

جدای از واقعیتهای تلخ در مورد تجهیزات ناکارآمد و ناقص آتش نشانی پایتخت ۲۰ میلیونی ایران و نقش آن در فرو ریختن ساختمان بعلت آتش سوزی قابل کنترل ! ( البته اگر غیر عمدی بوده باشد )‌و نیز قصور شهرداری به اجرا و نظارت بر وظایف قانونی خود ؛ باید به این مهم توجه کرد که عاملین اصلی این فاجعه همچنان که در سالهای گذشته بعلت حضور در دایره قرمز مالکیت نهاد رهبری ، بعنوان عضوی از حاکمیت فاشیستی ؛ هرگز مورد بازخواست و ملزم به گزارش عملکرد نبوده اند ، اکنون نیز با زیرکی خاص خود و با سوء استفاده از فضای احساسی ایجاد شده در مورد جانباختن عزیزترین و جان بر کف ترین قشر خدمت گذار یعنی آتشنشانان ، سعی در پنهان شدن در زوایای تاریک این فاجعه مشکوک دارند .
آنچه که خود خبرگزاریهای رژیم بر آن تاکید دارند ، ارسال ده ها تذکر و اخطار به مالک ساختمان از سوی شهرداری و نهادهای زیربط آن چون سازمان آتش نشانی و عدم توجه و اجرای موارد توصیه شده از سوی بنیاد مستضعفان به ریاست سعیدی کیا بعنوان مالک ساختمان پلاسکو است .
از سوی دیگر شهرداری تهران با مدیریت سردار قالیباف با عدم نظارت و اجرای ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بخصوص بند ۱۴ آن ، عملا سهم مهمی در فاجعه اخیر داشته و در کشته شدن هم میهنانمان در این فاجعه و نیز از بین رفتن سرمایه صاحبان اماکن تجاری ساختمان پلاسکو ، مقصر است .
برای آشنایی هم میهنان و آگاهی از چرایی مقصر بودن شهرداری تهران در این فاجعه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که در ذیل می ید توجه کنید :
«بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها»
(‌‌‌ بند ۱۴ - اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاههاو چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد
تبصره:در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلغ مهلت دار مناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موفع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابه ها مهمانخانه ها،دکاکین،قهوه خانه ها،کافه و رستورانها ،پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد..)
امید می رود هم میهنانمان با هوشیاری خود و با تمرکز بر خواسته های بر حق که همانا جبران خسارات وارده از سوی حاکمیت و دستگاههای ذیربط با بر کناری مدیران آنها و محاکمه شدن آنان در پیشگاه مردم در دادگاه مستقل است ؛ تکلیف خود را با این ایادی ظلم و فساد و جنایت مشخص کنند و تا بر گزاری این دادگاه در ایران آزاد آینده ، خواب را از چشمان این خفاشان بربایند .
جای دارد یادی کنیم از قهرمانان آتش نشان که با کمترین امکانات، خود را به دل آتش بی لیاقتی و فساد حکومت که از پلاسکو زبانه می کشید، زدند .
نام و یادشان گرامی و جاوید باد .

همایون نادری فر
۲۴ ژانویه ۲۰۱۷
یک جای دور از میهن 

 
 

   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر