جمهوری اسلامی با تروریسم زنده استبه نظر می رسد که حاکمان سیاسی غرب پس از حملات تروریستی افراطیون اسلامی در قلب اروپا ، به نوعی در شوک و سر در گمی به سر می برند .
تحولات منطقه بخصوص در هلال شیعی که تحت سیطره رژیم ماجراجوی شیعی جمهوری اسلامی ایران است ، با جنگهای نیابتی و نقشه های زیرکانه این رژیم ، می رود تا در نبود سیاستمداران هوشیار و شجاع در غرب ، دنیا را به سوی نا امنی و هرج و مرج سوق دهد .

- در گام نخست ، جمهوری اسلامی در جبهه ترکیه با یک تیر دو نشان زد!
ابتدا با فریب کردها و نیروهای کرد مخالف مرکز ، تجهیز و ترغیب آنان به حملات تروریستی ، توانست آنها را وارد بازی تروریستی خود کند و ضمن جلوگیری از اتحاد کردهای سه کشور عراق ،ترکیه و سوریه و نیز حمایت بین الملی از آنان بواسطه آلوده شدن در دام انفجارهای تروریستی در ترکیه و شناخته شدن با نام تروریست ،عملا خطر امکان همراهی کردهای ایران را با آنان در مبارزه با حکومت فاشیستی کشورهای خود ، از بین بردند و از سویی دیگر راهکار تضعیف حکومت ترکیه که اخیرا با رویکرد استراتژیک بسوی عربستان، به منتقد بالفعل رژیم ایران بدل شده است را به زیرکی عملی ساختند .

- در گام زیرکانه دیگر ، جمهوری اسلامی توانست داعش را نیز با سیاستهای خود همراه سازد !
از منابع موثق خبر می رسد که نیروهایی از کردستان و سیستان و بلوچستان به داعش پیوسته اند که رژیم اسلامی ایران توانسته است با تحت فشار قرار دادن خانواده های آنان و نیز تطمیع آنان با دلارهای نفتی ، برنامه های تروریستی خود را بر آنان دیکته کند . با این شگرد که این گروه از داعشیان تحت حمایت پنهان جمهوری اسلامی ، ضمن گسترش حملات تروریستی در کشورهای غربی ، آنان را ترغیب به همکاری با جمهوری اسلامی برای به ظاهر مبارزه با تروریست نمایند ، غافل از اینکه سر مار در تهران است و رژیم اسلامی ایران با زیرکی و بصورت مستقیم و غیر مستقیم ،عملیاتهای تروریستی در جای جای زمین جهان را هدایت می کند .

برای اثبات این مهم از خود سئوال کنید که اگر بنابر آنچه که به ظاهر اعلام می گردد و جمهوری اسلامی مدعی آن است که مستقیما با داعش در سوریه می جنگد و با روسیه در این امر همراه است ، چرا مشابه عملیات های تروریستی را در تهران و مسکو شاهد نیستیم ؟!

البته رژیم ضد مردمی ایران می تواند با بمبگذاری های ساختگی و ایجاد فضای نا امنی در کشور با نام داعش ، این مهم را نیز مدیریت کند ، ولیکن رژیم بخوبی می داند که فوران نارضایتی های مردمی که فعلا با شعار حفظ امنیت کشور، آتش زیر خاکستری را می مانند، به جرقه کوچکی بسته است و اگر رژیم به این ریسک بزرگ دست بزند ، چه بسا توان کنترل رویدادهای پس از آن را نخواهد داشت .

- و بازهمین منبع درون حاکمیت می گوید که بزودی شاهد گسترش حملات تروریستی از اروپا به کشورهای خاور دور و حتی استرالیا نیز خواهیم بود ، چرا که رژیم جمهوری اسلامی ایران ، بقا و حیات خود را در ایجاد بحران می داند و برای انحراف اذهان بین المللی از وقایع منطقه هلال شیعی ، در حال برنامه ریزی برای گسترش تروریست دردیگر نقاط امن دنیاست .

همایون نادری فر
۲۷ مارس ۲۰۱۶


یک جای دور از وطن 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر