چرایی تولد پدیده زشتی بنام قاضی پور در شهر فرهنگ و ادب رضائیهاز زمانی که به یاد دارم ،همیشه و همه جا وقتی سخن از مردمان شهررضائیه (اورمیه فعلی) به میان می آمد ، صفاتی چون محجوب بودن ، با فرهنگ بودن و به روز بودن نیز این مهم را همراهی می کرد .
انتشار سخنرانی سراسر زشت و بی ادبانه یک نفرازدایره حکومتیان دربرنامه انتخاباتی وی و متعاقب آن کم لطفی برخی هم میهنان پس از پخش گسترده سخنان نفرت انگیز نادر قاضی پور بعنوان فرد مقبول سیستم حاکمیت ؛نسبت به مردم زادگاهم رضائیه و مقصر دانستن آنان در بوجود آمدن پدیده لمپنی چون قاضی پور ، من را بر آن داشت تا مطلب کوتاهی را در این باب بنویسم :

باید اذعان داشت که کمبودها و نادیده گرفتن حقوق اقوام مختلف در جای جای ایران توسط رژیم نالایق جمهوری اسلامی باعث گردیده است که موضوع به ظاهرحقوق شهروندی اقوام و در اصل سوءاستفاده از آن ،سالهاست که دستمایه فریب و تبلیغات اتاق فکر جمهوری اسلامی در رقابتی و پر شور کردن نمایش انتخابات های شورای شهر و مجلس اسلامی شده است و در این میان نفراتی که به دروغ هم که شده بیشتر بر ساز دفاع از حقوق قوم مربوطه می زنند ، بیشتر مورد توجه دهکهایی از جامعه سنتی و قومیتی هستند که همواره شرکت کردن در انتخابات یا هر برنامه اعلامی از سوی حاکمیت را وظیفه شرعی و دینی خود می دانند .
نادر قاضی پور نیز همچون بسیارانی از مقبولین سیستم فاشیست اسلامی در نقاط مختلف کشور ، از آذربایجان تا کردستان و از لرستان تا خوزستان ؛ بی بهره از این نقشه و رویکرد زیرکانه نظام نبوده و توانسته است با جمعیت عوام و امت همیشه در صحنه شهر اورمیه که شاید کمتر از ۲۰ درصد جمعیت کل ملت فرهیخته و با فرهنگ رضائیه را تشکیل می دهند ؛ پیوند گفتاری عوامانه و رو حوضی برقرار کرده و آرای آنان را به نفع خود قبضه کند .
پر واضح است حضور چهره های در سایه وکمتر شناخته شده مقبول سیستم و منتخب شورای نگهبان از جناحهای مختلف حکومتی در کنار این فرد برای کسب آرای عوام مورد بحث در دور دوم ، خود نشانگر میزان انحطاط اخلاقی درون سیستم نظام جمهوری اسلامی و صحه گذاشتن بر این اندیشه ماکیاولیستی است که ً هدف ، وسیله را توجیه می کند ًو این را می توان در حضور هادی بهادری از لیست اصلاح طلبان و روح اله حضرت پور از لیست اصولگرایان در کنار این فرد بی شخصیت جهت مقابله با رای آوردن دو نامزد کرد تبار در دور دوم این سیرک انتخاباتی ،مشاهده کرد .
انتظار می رود نهادهای مردمی و انجمنهای مردمی اورمیه (رضائیه) که در خفقان موجود ، توان نفس کشیدن را از روزنه های کوچک دارند؛ بتوانند در حد توان از جایگاه تاریخی مردمان این شهر در شهره بودن به حجب و تمدن و فرهنگ دفاع کنند و با رویکردی مناسب از نادر قاضی پورها تبری جویند و با دفاع از ارزشهای انسانی و بخصوص زنان و مادران و نیز با توجه به تخطی وی از قوانین موجود کشور و عطف به سوابق انحطاط اخلاقی و اعمال جنایتکارانه در جنگ و ... حاکمیت را مجاب نمایند تا از این مهره خود چشم بپوشد و وی را در جایگاه مناسب خود و عقیده خود در هر ناکجا آبادی قرار دهد .
از سوی دیگر باید ببینیم در روزهای آینده ، مدعیان اخلاق در دو جناح حاکم و بخصوص جناح اصلاحطلبان ، که قرار است در مجلس آینده حاضر شوند ؛ حضور وی در مجلس و تکیه بر صندلی های کنار دست خود را چگونه پذیرا خواهند بود و آیا به حداقلهای انتظارات رای دهندگان اخلاق مدار غیرسیاسی، در رد اعتبارنامه وی پاسخ خواهند داد یا خیر !

همایون نادری فر
۱۳ اسفند ماه ۲۵۷۴
یک جای دور از زادگاهم رضائیه (اورمیه)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر