بهانه های انتخاباتی !
هم میهنان کنشگری این روزها به بهانه های مختلف درصدد همراهی با رژیم در برگزاری نمایش " انت خواب ات " اسفندماه جاری هستند
.
در این میان عده ای ارائه لیست به جامعه بین الملل را دلیل کار خود معرفی کرده و تاکتیک خود را در قبال آمار ساختگی مشارکت مردمی در تمامی انت خواب ات گذشته ؛ کارا معرفی می کنند !

بسی جای تاسف است که این فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی ؛ جامعه بین الملل و اتاقهای فکر آنان را بسیار دست کم گرفته اند و فراموش کرده اند که قدرتمداران دنیا از چگونگی خیمه شب بازی انت خواب ات در رژیم کاملا آگاه می باشند و تنها موردی که می تواند آنان را در محاسبات سیاسی خود به اشتباه بیاندازد ؛ همانا حضور و مشارکت مردم ناراضی به دعوت فعالان سطحی بینی است که با اشتباه بزرگی در تاکتیک خود ساخته و پرسر و صدا ؛ عملا مردم عادی را در مسیر اشتباهی بزرگتر قرار داده و روند مبارزات آزادیخواهانه را با اشتباهی دیگر به انحراف می کشانند .

این فعالان کم مطالعه و سطحی نگر و شاید بی تجربه ، بارها و بارهاست که فراموش می کنند، عدم مشارکت در انتخابات غیر آزاد ، کم هزینه ترین نوع مبارزه ای است که می تواند مشروعیت داخلی و خارجی رژیم را بصورت مستند به چالش بکشد .

ایرانی بداند ؛ هرگونه مشارکت در نمایش " انت خواب ات " رژیم ؛ شراکت در همه جنایات فاشیست اسلامی در داخل و خارج کشور است .

ایرانی بداند ؛ اگر قواعد بازی با دیکتاتور را نداند ، و فریب چشم بندی ها و تردستی های آن را بخورد ؛ بازی را تا ابد باخته است !

همایون نادری فر
 11 ژانویه 2016

یک جای دور از میهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر