خبر کوتاه بود ولی مشمئزکننده!


هرميداس باوند، حشمت الله طبرزدی، كوروش زعيم، عيسي خان حاتمی، اسماعيل مفتی زاده، اعضای گروهی به نام شورای همبستگی در ايران برای انت خواب ات نمایشی مجلس رژیم ثبت نام کردند!

جدای از اعتقاد به دمکراسی و آزادی عمل برای هر انسانی ؛ شخصا این عملکرد اسلاف به ظاهر منورالفکر شورشیان 57 را خیانتی دوباره در حق مردم ایران می دانم و شگفتی خود را از تکرار خیانت و اشتباه محرز اعضای جبهه ناملی اعلام میکنم !

جای بسی تاسف و تالم است که با شعار انتخابات آزاد ، پای در میدانی می گذارند که نمایشی بودن انت خواب ات آن چند دهه است که بر کوچک و بزرگ ثابت شده می باشد .

جایی خواندم که این افراد دلیل شرکت خود را بیان شروط خود جهت انتخابات آزاد ذکر نموده اند !

نمی دانم آیا دانش سیاسی این افراد به اندازه هست که بدانند : " شرایط یک انتخابات را مجری آن تعیین می کند و نه شرکت کننده در آن " و اینکه " شرکت کننده مختار است تا این شرایط را بپذیرد و در یکی از مراحل آن بعنوان نامزد و یا رای دهنده ، شرکت کند و یا شرایط را نپذیرفته و در آن شرکت نکند و اگر حس مسئولیت ملی هم داشته باشد ، دیگران را نیز از شرکت در این نمایش منع کند "

بارها شاهد بودیم که رژیم پس از هر دوره انتخابات ، حتی اگر مسیر آن در جهت خواسته های تام نظام نباشد ؛ از تعداد آرا و میزان مشارکت ، در جهت مشروعیت بخشی داخلی و خارجی به نظام استفاده و یا بهتر بگوئیم ، سوءاستفاده نموده است .
با این حساب حضور هر شخصی با هر دیدگاه و جایگاه سیاسی و اجتماعی و در هر مرحله ای از نمایش انت خواب ات در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ، بمنزله مشروعیت بخشیدن به رژیم بوده و در نهایت نوعی مشارکت غیر مستقیم در تمامی جنایات داخلی و خارجی رژیم اسلامی تلقی می شود .

تاسف بیشتر نگارنده از شخص آقای طبرزدی است که مدتها بود فکر می کردیم تغییرات بنیادین در افکار ایشان بوجود آمده و با توجه به رنج حبس و مشکلاتی که از نزدیک لمس نموده اند ، نیاز به تغییر اساسی را درک نموده باشند ؛ که ظاهرا تصورمان با این رفتار اشتباه و غیر سیاسی ایشان و مشارکت در یک سیرک انت خواباتی ، کاملا اشتباه بوده است.

تکرار اشتباه از سوی اعضا و منتسبین به جبهه ناملی امری است که کم کم به آن عادت کرده ایم و شخصا در مذاکرات و جلسات مربوط به تشکیل شورای ملی و دعوت به پیوستن آنان به این مجموعه ، از نزدیک شاهد رفتارهای احساسی ، خصومت های شخصی و در نهایت عملکرد غیر سیاسی و غیر حرفه ای رهبران آنان بخصوص در خارج از کشور بودم .
ولیکن از آنجایی که آقای طبرزدی با برخی رهبران اپوزیسیون ارتباط تنگاتنگ داشته و نقش مشاور را برای آنان ایفا می کند و بازتاب این تصمیم اخیر ایشان را نیز متاسفانه در سخنان برخی از آنان مشاهده می کنیم ؛ از اپوزیسیون واقعی و برانداز انتظار می رود با هوشیاری تمام ، عملکرد رهبران و نیز گروهها و سازمانها را بخصوص در مقطع زمانی کنونی ، زیر نظر داشته و در آگاهی مردم عوام که بارها فریب بازیهای رژیم و اشتباهات روشنفکرنمایان را خورده اند؛ بیش از پیش کوشا باشند و به مردم بگویند که :
" کم هزینه ترین راه برای خلع مشروعیت از یک نظام غیر مردمی ، عدم مشارکت مردم در برنامه ها و بخصوص عدم خرید بلیط نمایش انت خواب ات غیر آزاد آن است ".

همایون نادری فر
25 دسامبر 2015

یک جای دور از میهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر