بی تفاوت نباشید شاهزاده !همانطور که " بی تفاوتی ، بزرگترین دشمن مردم ایران است
"
بی تفاوتی و سکوت در مورد انحرافات و اشتباهات مکرر یک سازمان سیاسی مخالف رژیم و با پسوند "ملّی" ، که باید در شرایط کنونی ، نقشی حرفه ای و حرکتی پر قدرت برای نجات ایران ایفا می کرد ، خیانت به میهن و مردمان زیر ستم آن است !
بی تفاوت نباشید شاهزاده !
از شما انتظار بیشتری داریم .
با ما سخن بگوئید
به پرسشهای مبارزین و باورمندان اندیشه هایتان ،پاسخ بگوئید .
نگذارید به دور شما ،حصاری بسازند تا همانند پدر آریامهر ، مشکلات و ایرادها ، به گوش شما نرسد !
می دانید ... همانقدر که نگران ایرانمان هستیم ؛ نگران شما و اعتبار و جایگاه شما نیز هستیم که برای نجات میهن و رهایی آن و نیز بازگشت به مام وطن ،در این اپوزیسیون بی برنامه ی هزار رنگ ؛ تنها به شما دلبسته ایم و دست همکاری با شما دراز کرده ایم .
شاهزاده ، در مورد رویدادهای چند ماه گذشته ،عکس العملها و پرسشها و شبهات مخرب بوجود آمده ، بی تفاوت نباشید !
"پاسخ به تاریخ " پدر بزرگوارتان نیز اگر در زمانی مناسب و قبل از نتیجه دادن شورش ۵۷ ، گفته می شد ؛ امروز من و شما در هوای میهنی نفس می کشیدیم که مردمانش ،فریب اخبار جهت دار و پروپاگاندای میهمانان گوادلوپ را نمی خوردند .
می ترسیم که از آنچه هست ، اطلاع نداشته باشید !و یا اخبار درست به اطلاع شما نرسد !
می ترسیم ،این بی تفاوتی و عدم توجه شما به انحرافات از هدف ، تکرار اشتباهات ، نبود برنامه و نبود عزمی راسخ در عملکرد سیاسی از نوع حرفه ای و تخصصی آن برای سرنگونی جمهوری اسلامی ؛ تکرار تاریخ را رقم بزند و سربازان و جانفدایان وطن را بدون رهبر و فرمانده ، رها سازد !

شاهزاده ، با ما سخن بگوئید. باور کنید ما فرزندان بابکیم و نوادگان کاوه
ما همانهایی هستیم که با شما عهد بستیم تا رهایی میهن از یوغ ضحاک زمان
ما غریبه نیستیم شاهزاده !
ما فرزندان ایرانیم و زخم خوردگان غارتگران میهن.

چشمان بسیاری به دستان شماست ! درست یا غلط بودنش را نمی دانم ؛ ولی می دانم که فرهنگ ایرانی همواره با قهرمان و اسطوره همراه بوده است ؛ قهرمانی مردمی ، مورد اعتماد مردم و ر کنار مردم .
و در انتها و در پایان این درد دل شاید در نظر برخی ،گستاخانه ؛ شاهزاده ! نیم نگاهی هم به مسائل حاشیه ای داشته باشید که گاه این حواشی ، اصل ماجرا را به پرتگاه می کشد .

همایون نادری فر
۱۰ دسامبر ۲۰۱۴

یک جای دور از میهن

۱ نظر:

 1. سپاس شاهزاده
  پیام شما را گرفتم و بر عهد خود پایبندم .
  پاینده ایران
  همایون نادری فر
  12 دسامبر 2014
  __________________
  " ... هدف و باور باید داشت ، دید باید داشت ، افق باید داشت
  افق ایران را باید دید...
  با همدیگر صحبت کنیم
  انتقاد کنیم
  بحث کنیم
  ترسی از بیان نظر نداشته باشیم
  بهترین چیزی که ما را زودتر به ساحل نجات خواهد رساند ،شهامت بیان است و اجترام به دیگران ..."
  _________________

  پاسخحذف