مرگ بر ...


با شعار  "مرگ بر ..." موافق نیستم ؛ ولی این ویدئو و ترانه ، بهترین تعریف برای معنای شعار "مرگ بر ..." است .
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر