نامه ای در مورد حرکتهای اخیر مردم آذربایجان به آقای مجتبی واحدی

درود آقای واحدی عزیز
مطلب مهمی که سعی کردم باهاتون بصورت زنده در میان بگذارم و متاسفانه باز بعلت مشغله کاری ممکن نشد این است که :
به نظر من در شرایط کنونی بهترین فرصت بوجود آمده تا سو تفاهمهای ایجاد شده مابین مردم آذربایجان و جنبش سبز که محصول توطئه حکومت بخصوص در ایام انتخابات و با انتشار فیلم آقای خاتمی رخ داد ، از بین برود . واین جز با حمایت و عکس العمل سنجیده و محکم جنبش سبز و شورای هماهنگی ممکن نیست.
ببینید در حال حاضر افکار عامه مردم آزربایجان منتظر واکنش شورای هماهنگی و افراد تاثیر گذار جنبش سبز است و مطمئن باشید در صورت واکنش مناسب و حمایت مکفی، توطئه سنگین حکومت در امر تفرقه افکنی محکوم به شکست خواهد شد.
واقعیت این است که در مدت 2 سال از آغاز جنبش سبز و عدم حمایت و پشتیبانی واقعی مردم آذربایجان از آن ، اینک بهترین فرصت و شاید تنها فرصت همراه کردن آنان با جنبش فرا رسیده است و حیف است که از این پتانسیل جهت حرکت دوباره جنبش و خروج آن از سکون استفاده نکرد.
دوست عزیز به نظر من تنها 24 ساعت فرصت داریم که نیروی عظیم و قدرت مردم آذربایجان را در پیشبرد اهداف جنبش همراه کنیم و این میسر نیست جز با تصمیم درست شما عزیزان به دور از تمام سخنان و عکس العملها از سوی متعصبان هر دو طرف.....تاریخ ایران سراسر نشانگر تاثیر حرکتهای مردمی آذربایجان در تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران بوده و خواهد بود.عاجزانه از شما می خواهم که این مهم را مد نظر داشته باشید.با سپاس 

همایون نادری فر  ساعت 4.30 دقیقه نیمه شب به وقت ایران ششم شهریور 1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر