راه کار عملی برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایرانوظیفه هر ایرانی آزادیخواهی است که این «ویدیو» را در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی با داخل کشور به «اشتراک» بگذارد .

شک نکنید این «فیلم» می تواند «سرنوشت ایران »را تغییر دهد!

«فردیناند مارکوس،اسلوبودان میلاسویچ،،آگوستو پینوشه،پی دبلیو بوتا »
مردانی قدرتمند که در یک چیز اشتراک داشتند همه ی آنها با «مقاومت مدنی بی‌خشونت» از قدرت کنار گذاشته شدند.

۱-چگونه اتفاق افتاد؟
۲-چگونه آغاز می شود؟
۳-بسیار خوب، چگونه اعتراضات را سازمان دهیم؟
۴-اگر تظاهرات انبوه نکنیم پس چه کنیم؟
۵-ما رهبر کاریز ماتیک نداریم؟
۶-این روش در کشور من کار نمی کند!
۷-اگر رژیم دست به خشونت بزند چه باید کرد؟
۸-اگر نتوانیم رژیم را برای ترغیب به عقب نشینی نکنیم چه باید کرد؟
۹-ممکن است طول بکشد. ما نمی توانیم منتظر باشیم!
۱۰-چگونه پیروز می شویم؟

پاسخ این سئوالات را در این ویدئوی کوتاه ببینید .

با سپاس از مبارزانی که این ویدئو را ساختند و اکنون نویت تک تک ایرانیانی است که به ایران می اندیشند و دوست دارند سهمی در آزادی ایران عزیزمان داشته باشند .

ما می توانیم ، اگر بخواهیم .

پاینده ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر