دو پروژه و برنامه بزرگ کلابهای جهانی سرخ و سیاه و نتیجه این اتحاد شوم نانوشتهریشه کن کردن تمدن ها با پروژه اسلامیزه کردن آنان و به انحطاط کشاندن جوامع بشری با پروژه فمینیسم* (با مفهوم برابری حقوق زن و مرد اشتباه نشود ) و بی بند و باری جنسی در ماسک دمکراسی

-------------------------------------------------------------------

در جالی که پروژه ریشه کنی تمدن ها با رمز اسلامیزه کردن کشورهای مهد و مبداء تمدن ، درشورش 57 ایران کلید خورد ؛ امروز شاهد ادامه این دسیسه در کشورهای دیگر همچون مصر ، ترکیه و عراق نیز هستیم .
از سوی دیگر با شکست سیاسی شرق کمونیست و مکتب مائو در جنگ سرد با غرب ، چپ های ولنگار این بار جوامع غربی را هدف قرار داده و با تولد فمینیسم این پروژه را کلید زدند و این روزها نیز با پر رنگ کردن بحث مشمئز کننده ازدواج همجنس گرایان در کشورهای غربی و بخصوص کشور آمریکا بعنوان نماد غرب و قانونی کردن آن ، می روند تا انتقام شکست سیاسی خود را از غرب با تروریسم نرم و به انحطاط کشاندن جوامع آنها بگیرند !

در این میان ،تعدادی از مدعیان روشنفکری در جامعه ایرانیان نیز بدون درک درست از این دسیسه جهانی با آن همراه شده و همراه با اپیدمی مد روز در کنشهای اجتماعی و سیاسی ؛ بیش از پیش سطحی نگری منورالفکران و در نهایت خلاء حضور روشنفکران و رهبران قدرتمند سیاسی و اجتماعی را در میان جمعیت به ظاهر تحول خواه و روشنفکر نمای ایرانی آشکار می سازند .

اتحاد نانوشته میان ارتجاع سیاه و چپ سرخ در انحطاط انسانیت در مفهوم واقعی آن ، می رود تا جای جای این جهان را برای آنانکه می فهمند و درک می کنند و بر بنیان خانواده و سلامت آن ایمان دارند ؛نا امن و غیر قابل زندگی نماید .

ترغیب مسلمانان به زاد و ولد بیشتر در کشورهای مهد تمدن و از سوی دیگر رشد منفی جمعیت در جوامع آلوده به فمینیسم و شاخه های رنگین آن همچون همجنس گرایی و ... در غرب ، می رود تا پیشرفت روابط بشری و اصلاح قوانین انسانی رو به رشد در شرق و غرب را با شکستی مفتضح از درون مواجه سازد و ما شاهد انقراض نسل مردمانی باشیم که تلاش کردند معنای دمکراسی را با اصول پذیرفته شده انسانی عجین سازند .

به نظر می رسد در سالهای نه چندان دور آینده ، شاهد هولوکاست های نامحسوسی در جوامع بشری باشیم که همه و همه ،نتیجه دسیسه ها و برنامه های انتقام جویانه چپ های بی وطن و اسلامیست ها از تمدن و فرهنگ انسانی است .

انسانم آرزوست !

همایون نادری فر
28 ژوئن 2015
یک جای دور از میهن اسلام زده و در معرض یورش خزنده فمینیسم* ضد بنیان خانواده - ایران سابق!


*(شایان ذکر است که نویسنده به تساوی حقوق زن و مرد معتقد است و هدف از واژه "فمینیسم " در این نوشتار ، تمامی دسیسه هایی است که با سوء استفاده از این واژه و زیر پرچم برابری خواهی زنان ، اعمال می گردد و بنیاد خانواده و ارزشهای آن را مورد تهاجم قرار می دهد )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر