سقوط جمهوری جعلی به دست آقازاده هاآیا آقازاده ها ! ، در نهایت باعث سقوط جمهوری جعلی ساخته شده توسط پدران خود خواهند شد ؟

فایل صوتی سخنان مهدی هاشمی ، فرزند هاشمی رفسنجانی منتشر شد .نکات ریز و قابل تاملی در این گفتمان و چرایی آن وجود دارد و کدهای مهم و پیامهایی را می توان از آن گرفت !
انتشار این مصاحبه که متن نوشتاری آن در روزهای قبل از سوی بیژن فرهودی و در کیهان لندن ،انجام گرفت با جریان دادگاهی مهدی هاشمی همزمان بود و به نظر می رسد ؛هدف خاص و بزرگ سیاسی با توجه به وجود نوعی دوگانگی و سردرگمی در داخل نظام , از این انتشار وجود دارد!موضوع این دادگاه و نیز حکم احتمالی صادره و نیز پیامدهای پس از آن ، شوک موثری را بر بدنه رژیم وارد خواهد نمود و در این میان ، استفاده بهینه از این پیش آمد در جهت گامی بزرگ برای رهایی ایران ،وظیفه تک تک مبارزین و آزادیخواهان ایرانی است و امید که این فرصت نیز همانند فرصتهای بسیار دیگر که قبلا رخ داده بود ؛ از دست نرود !

همایون نادری فر

اول سپتامبر 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر