چهـــل ســـال گذشـــت ...
چهل سال گذشت ...
شاید زمان بعثت ام باشد !
و یا آغازی جدید ...
هر چه که بود و هست ...
می دانم که آسان نبوده و نخواهد بود ...
سپاس از همراهانم .
چه دور و چه نزدیک .
مهرتان افزون ، یادتان پر بار .
با شمایم تا بودنم در کالبد تن .
اول شهریور ماه 1393
چهل سال بعد از اول شهریور 1353
یک جای خیلی دور از زادگاه ام
همایون


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر