18 تیر ماه ، روز یاد آوری خدعه خاتمی و فریب اصلاحاتکسی که به رفیق ، دوست و نزدیکترین کسان خود خیانت کند ، هرگز قابل اعتماد نیست !
خاتمی را می گویم ... محمد خاتمی !

کسی که خون نداها و سهرابها را نادیده گرفت و از شرایط میر حسین موسوی و کروبی ،چشم پوشی کرد تا عمر رژیم ولایت فقیه را جند صباحی بیافزاید .

و چه مشمئز کننده است ،این اعمال را عده ای کم شعور ، مردانگی و نجابت می نامند!

ننگتان باد که اخلاقیات را در خدمت دیکتاتور ها و خون آشامها گرفتید و ایران را به پرتگاهی سوق دادید که شاید دیگر هرگز نتوان آن را نجات داد .

18 تیرماه  ،روز یاد آوری چهره پلید و تدارکاتچی رژیم ولایت فقیه ،محمد خاتمی و باند بیمه گر نظام فاسد جمهوری اسلامی است .

رویدادهای نه چندان دور تاریخ این مرز و بوم را بارها و بارها تکرار کنیم ؛ شاید مردمان دچار اپیدمی فراموشی را از این درد خانمان سوز و کشور نابود کن ،رها سازیم .

______________________________________

چند سطری در مورد خدعه و فریب جدید نظام و پروسه احیای تدارکاتچی نظام توسط مجلس نمایشی اسلامی:


با افول مجبوبیت کاذب خاتمی و کم رنگ شدن حنای وی در فریب مردم ؛ باند ولایت تصمیم گرفتند تا با توجه به منفور بودن خاص خودشان در میان آحاد ملت ایران ، برای حقظ نظام که اوجب واجبات است ، بر خاتمی به دروغ بتازند تا شاید بار دیگر خدعه و تزویرشان ،به کار آید و موثر افتد و ریسمان نجات نظام فاسد جمهوری اسلامی را در دستان این سید فریبکار و همراهان اصلاح طلبش به ویژه شیخ حسن روحانی ،محکمتر کنند تا از لیز خوردن بیشتر ریسمان نجات، در این روزها، جلوگیری نمایند !

ظاهرا پس از مذاکرات با خارجیان ،این بار نوبت به مذاکره و توافقات پشت پرده فرزندخواندگان خمینی از دو جناح راست و چپ رسیده است تا بر عمر خود بیافزایند و از عمر مردم بیشتر بکاهند !

هوشیار باشیم و فریب بازیهای آموزش دیدگان مکتب ماکیاولی و نیز عروسکهای کوکی غرب و شرق را در ردای محمد بن عبداله نخوریم !


همایون نادری فر
17 تیر ماه 1393 خورشیدی

۱ نظر:

 1. (ا.و.گ.ا)
  این یک ندا از درون میهن است.
  این ندای (ا.و.گ.ا) است که تمامی فرزندان ایران را به همبستگی ویک دلی برای نجات ایران و ایرانی فرا می خواند.
  (ا.و.گ.ا) فرزندان ایران را با هردیدگاه سیاسی ، به تشکیل هرچه زودتر اتحادیه میهنی دعوت می نماید.
  ما در این راه ، حرکت را آغاز نموده ایم.
  ما در حال شکل دادن به ذرات بخار آب هستیم تا قطره های باران را برای بارش آماده سازیم تا چهره ی میهنمان ایران را از هرنوع زشتی پاک نمایند ، تا شادی و طراوت را به آن باز گردانند.
  ما بر استقرار آئین ریشه ای نوین ِ پیشگامان کاویانی استواریم.
  ما بر فراخوان انجمن پادشاهی ایران راسخیم.
  دعای خیر نیاکانمان حافظ فرزندان ایران باد.
  امروز مه شید هفدهم تیرماه سال 12783 آریایی
  برابر با دوشنبه هفدهم تیرماه 1393 تازی وهشتم ماه ژوئیه 2014میلادی

  پاسخحذف