وظیفه این روزهای ایرانیان آزاده خارج از کشور در قبال میهن !جای تعجب است که با وجود عاملیت جمهوری اسلامی در بسیاری از مشکلات امنیتی و مشکلات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی در سطح جهانی ؛ چرا گزینه کمک به تغییر رژیم توسط مردم ناراضی ایران از سوی جامعه بین الملل و بخصوص کشور های قدرتمند جهان ، مطرح و عملیاتی نمی شود ؟!
به نظر می رسد بهتر است در کنار تمام فعالیتهایی که برای روشن شدن ماهیت ضد بشری جمهوری اسلامی انجام می گیرد ،بایستی تلاش کنیم تا در دنیای سیاست ، جامعه بین الملل را ترغیب به توجه و قبول گزینه تغییر رژیم و نظام جمهوری اسلامی نمائیم .
وظیفه تک تک ایرانیان خارج از کشور این است که این مهم را مد نظر داشته و با دولتمردان و نمایندگان محلی و پارلمانها در شهرها و کشورهای محل زندگی خود ارتباط برقرار کرده و آنها را از خواسته اکثریت مردم آگاه سازند و نیز با فعالیت در سازمانهای غیر دولتی و بخصوص حقوق بشری ،از طریق آنها ،دولتمردان این کشورها را برای کمک به خواسته اکثریت مردم ایران که همانا تغییر رژیم حاکم است ، تحت فشار قرار دهند .
همایون نادری فر
11 آپریل 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر